Eesti keel, Euroopa keel

Carl Robert Jakobson on öelnud, et keel ja mõistus käivad käsikäes, sest keel on avalikuks saanud mõistus. Eesti keel on nüüdseks kümme aastat olnud üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest ning see on teinud Eesti suuremaks nii vaimult kui ka sõnavaralt.

Võimalus, aga ka kohustus rääkida kaasa tänapäevaseid tegevusvaldkondi käsitlevate õigusaktide vastuvõtmises tähendab praktikas tihti ka seda, et paljude uute või eesti keele jaoks seni tundmatute mõistete jaoks tuleb vasted leida või leiutada kiiruga ja tõlketöö käigus.

Sõnavõistlus on hea võimalus panna pea tööle ja nuputada suupäraseid vasteid mõistete jaoks, mis eesti keeles veel päris ladusat väljendust leidnud ei ole. Eelmine Euroopa Liidu teemaline sõnavõistlus toimus juba 2002. aastal ehk enne Eesti ühinemist ELiga. Sellest võistlusest sündinud uued sõnad, nagu üleilmastumine, lõimumine ja vabaühendus on tänaseks kenasti kanda kinnitanud meie igapäevases keelekasutuses. Head saaki andis ka Eesti Keele Instituudi ja Vabariigi Presidendi Kantselei sõnaus 2010. aastal, kui meie sõnavarasse lisandusid taristu, avaõiguslik, kestlik, kärgpere jt.

Varasemate võistluste kogemusele toetudes kogusime ajakirjanikelt, tõlkijatelt, Euroopa Liidus töötavatelt eesti ametnikelt ning tihti Brüsseli vahet sõitvatelt eestlastelt infot konarlike sõnade kohta, millega nad oma igapäevatöös tihti kokku puutuvad. Nendest valisime võistluse jaoks välja sellised, mis ei kuulu kitsalt ametnike erialasõnavarasse, vaid on vajalikud ka laiemale üldsusele igapäevases suhtluses. Kõik osalejad saavad ka ise võistlusele sõnu välja pakkuda.

Keel on meie kõigi ühine looming. Löö julgesti kaasa ja kostita kaasmaalasi mõne hea sõnaga!

Viimati lisatud sõnad

mastering, CD(DVD jne)-master
valmistlema, CD(DVD jne)-valmik

viraalne
levilenduv

moderaator
kõnemihkel